TECHNICS SL-G700 SUPER AUDIO CD PREHRÁVAČ SO SIEŤOVÝMI FUNKCIAMI V PONUKE ART AUDIO

 

Vynikajúci zvuk vďaka originálnym audio technológiam Technics

Prémiová kvalita a vynikajúci zvuk

Vysokorýchlostné hybridné napájanie

Na výsledný zvuk má zásadný vplyv kvalita síeťového napájania. Pri ňom môže vznikať šum a dochádzať k nestabilným situáciám, ktoré kvalitu zvuku znižujú, hlavne u analógového výstupu. Prehrávač Technics SL-G700 je vybavený samostatnou napájacou jednotkou pre analógový audio výstup a frekvencia prepínania   funguje stabilne, bez spomenutej  nestability.  V kombinácii s originálnym, stabilizovaným a starostlivo vyladeným napájacím okruhom poskytuje táto samostatná jednotka stabilné napätie s nízkou úrovňou šumu, čo je pre typický zvuk prehrávačov Technics kľúčové.

Špičkový D/A prevodník a obvod typu Dual Mono Construction

U analógového zvukového výstupu veľmi záleží na kvalite D/A prevodníku – práve ten totiž prevádza signál z digitálnych zdrojov (napríklad CD diskov) na pôvodné analógové vlny. Nový prehrávač využíva špičkový systém Asahi Kasei Microdevices DAC AK4497 s mimoriadne veľkým odstupom signálu od šumu a nízkym skreslením, naviac v izolovanej forme pre ľavý i pravý kanál. Napájanie  D/A prevodníku sa delí na pät sekcíí podľa spôsobu použitía. Napájanie hodin využívá kvôli maximálnej presnosti pôvodný batériový okruh (Battery Driven Circuit System). Prípadnou interferenciou medzi ľavým a pravým kanálom rieši obvod Dual Mono Construction.

Zosilovací modul s originálnou konštrukciou

Na kvalitu analógového zvukového výstupu má veľký vplyv tiež filtrovací okruh umiestnený za D/A prevodníkom. Technics u SL-G700 stavil na originálnu konštrukciu zosilovacieho modulu s nízkošumovými tranzistormi a tenkými rezistormi, ktoré účinne potláčajú šum vznikajúci vo vnútri obvodov. Starostlivo  vyladením sa podarilo zlepšiť odozvu, odstup signálu od šumu i znížiť skreslenie. Výsledkom je lineárna a vernná reprodukcia vrátane jemných detailov.

Batériový generátor hodinového signálu

Pri spracovaní digitálneho zvuku ovplyvňuje výsledok mimo iného i presnosť hodinového signálu. Najlepší spôsob napájania citlivých obvodov, ako napríklad hodinového modulu u D/A konvertora, je systém dokonale izolovaný od šumu či fluktuácie prúdu hlavného zdroja.  Technics má v tomto ohľade najlepšie skúsenosti s batériovým napájaním, pri ktorom vzniká len minimum šumu. Generátor hodinového signálu navíac maximálne eliminuje jitter inak povedané drobné časové nepresnosti pri digitálnom prenose hudby, ktorá sa prejavuje šumom a zníženou kvalitou.

Konštrukcia, ktorá izoluje digitálny šum

Na USB vstupoch sú inštalované zosilovače signálu s nemagnetickými uhlíkovými rezistormi so silnou ochranou proti magnetickému skresleniu a s vysoko kvalitnými kondenzátormi. Tie sa vyznačujú minimálnou dielektrickou stratou, vysokým odporom a stabilnou teplotou.

Systém optimálnej aktivácie obvodov

Vďaka tomuto systému je možné zastaviť jednotlivé digitálne moduly, napríklad tie, ktorými sa ovláda displej alebo analógové či digitálne rozhraníe. Tým sa pri prehrávaní hudby ďalej  minimalizuje šum.

Kvalitný slúchadlový výstup

Analógový výstupný signál a signál pre slúchadlá sa spravidla generuje na rovnakom  D/A obvode. Model Technics SL-G700 je vybavený samostatným D/A obvodom pre slúchadlá, ktorý je na analógovom výstupe nezávislý. Tento obvod je vybavený technológiou JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization) pre elimináciu jitteru. Dokonalé oddeleníe analógového a slúchadlového výstupu eliminovalo vzájomnú  interferenciu medzi obidvomi obvodmi a každý z nich bol naviac samostatne zvukovo vyladenýť. Obidva  tak fungujú optimálne.

Okrem toho je prehrávač Technics SL-G700 vybavený systémom optimalizácie, ktorý automaticky zapína technológiu JENO, ako náhle sú k prehrávaču pripojené slúchadlá. Tým sa eliminuje nepriaznivý vplyv analógového výstupu na kvalitu zvuku, pokiaľ slúchadlá nepoužívame.

Zosilovač pre slúchadlá zodpovedá triede AA a využíva samostatné obvody pre oddelené zosilnenie  prúdu i napätia audio signálu. To umožňuje korektnú  konverziu signálu PWM vo vysokom rozlíšení z modulu JENO na analógový signál. Tým pádom nedochádza ku skresleniu v žiadnom pásme širokého frekvenčného rozsahu.

Podpora väčšiny súčasných digitálnych audio formátov

Prehrávanie  MQA

Prehrávač je vybavený dekodérom MQA. Keď je prehrávač v prevádzke, možno  prehrávať súbory MQA i MQA-CD.

Režim SACD/CD

Medzi veľké prednosti patrí i špeciálny režim pre prehrávaníe  SACD/CD. V tomto režime sa vypne akékoľvek  napájanie mimo toho, ktoré je potrebné pre prehrávaníe SACD/CD, čo má pozitívny vplyv na kvalitu zvuku.

Podpora Native DSD

Pri D/A prevode DSD signálu nedochádza ku konverzii na signál PCM, potenciál DSD je teda využitý na maximum.

High-Res Remaster

Spracovanie digitálneho signálu, pri ktorom sa rozširuje frekvenčný rozsah i bitová hĺbka. Prehrávač umožňuje konverziu dát vo formáte 44,1 kHz/16 bit (napríklad z CD diskov alebo kompresných digitálnych formátov, ako je MP3) na signál vo vysokom rozlišení (až 192 kHz/32 bit). V kombinácii s modernými audio systémami sú tak nahrávky ďaleko  plnšie  a kvalitnejšie.

Podpora hudby z rôzných zdrojov a bohaté možnosti konektivity

Technics SL-G700 podporuje prenos hudby cez Bluetooth, Wi-Fi i Apple AirPlay. Okre toho je kompatibilný so streamingovými službami ako Spotify alebo TIDAL, s internetovými rádiami a funkciami ako Google Chromecast built-in alebo Google Assistant*.

* V rovnakej sieti je nutné použíť reproduktor s hlasovým ovládaním.

Technics – záruka kvalitného prevedenia

Konštrukčné riešenie so štyrmi sekciami

Každý digitálny audio prehrávač je vybavený celou radou elektronických obvodov, digitálnych i analógových.

Technics SL-G700 využívá konštrukčné riešenie so štyrmi sekciami, u ktorých sú oddelené obvody podľa typu a sily spracovávaného signálu. Vďaka  tomu neprichádza  k interferenciám medzi jednotlivými sekciami a tým pádom ani k znižovaniu kvality zvuku. Pevné šasi naviac bráni vibráciám elektrických súčiastok, ktoré kvalite zvuku rovnako škodía.

Pevná CD mechanika

Pri prehrávaní fyzických nosičov (diskov) veľmi záleží na presnom načítaní dát. Disková mechanika využíva trojnásobné zosilnené konštrukcie šasi, čo eliminuje pri načítavaní nežiadúce vibrácie. Ďaľšou  prednosťou je pevný hliníkový tanier disku s tlmiacou mechanikou.

 

Bližšie info získate tiež na  predajni  Art Audio . V prípade otázok nás kontaktujte na obchod@artaudio.sk, 0917 176 815 alebo 0905 304 744. 

Detailné technické info nájdete TU: https://www.technics.com