NÁVRH

Na základe obhliadky pripravíme ideálny návrh techniky pre obraz, zvuk, multiroom...